Thai  Thai

ทัวร์เกาะกูด

โปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ด

วันที่ 1
08.30 น. เจอกันที่ท่าเรืออ่าวน้อย
09.00 น. ลงเรือ Speed Boat เรือออกจากที่ลงเรืออ่าวน้อย
10.30 น. ถึงเกาะกูดอ่าวน้อย รีสอร์ท Check - In รับกุญแจเข้าที่พัก
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ไปเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
15.30 น. ทานอาหารว่าง
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทานอาหารเย็น
วันที่ 2
08.00 น. ทานอาหารเช้า
09.30 น. ไปดำน้ำดูประการังน้ำตื้นที่หมู่เกาะรัง เกาะกระ ให้ชม 2 จุด ๆ ละ 1 ช.ม.
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นำท่านกลับมาเกาะกูด
15.30 น. ทานอาหารว่าง
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทานอาหารเย็น
วันที่ 3
08.00 น. ทานอาหารเช้า
09.30 น. วางกระเป๋าไว้หน้าห้องพัก (พนักงานขนกระเป๋าลงเรือ)
10.00 น. ลงเรือ Speed Boat (1.30 ชม.) กลับฝั่ง
11.30 น. ถึงท่าเรือ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info